Onko CRM hyödyllinen pienyrityksille?

Erilaiset tarpeet, erilainen järjestelmä?

Pienillä yrityksillä on usein erilaiset tarpeet kuin saman alan suuryrityksillä.

Tämä tarpeiden eroavaisuus koskee luonnollisesti myös yrityksen tietojärjestelmiä. Erilaisten tarpeiden lisäksi pienyrityksillä on myös erilaiset rajoitukset kuin suuremmilla yrityksillä. Onhan jokainen yritys uniikki, samoin kuin ihmiset niiden takana. Ei nyt mennä enempää visioihin, missioihin, arvoihin tai yrityksen tarinaan vaikka nekin ovat tekijöitä, jotka merkitsevät, kun yrityksessä tehdään valintoja.

Tätä taustaa vasten, onko CRM-järjestelmä hyödyllinen pienelle yritykselle? Mikä on oikea valinta oman yrityksen tarpeita ajatellen?


Kun puhutaan myynnin työkaluista, mitä CRM oikein tarkoittaa? 

CRM on lyhenne sanoista Customer Relationship Management eli suomeksi asiakassuhteiden hallinta. Pohjimmiltaan se on tapa, jolla yritykset voivat seurata kaikkea vuorovaikutusta asiakkaidensa kanssa, kuten puheluita, sähköposteja ja ostoksia. CRM-järjestelmän avulla yritykset voivat järjestää ja analysoida edellämainutut tapahtumat ja ymmärtää näin paremmin asiakkaidensa tarpeita ja mieltymyksiä. Silloin myynti on henkilökohtaisempaa ja palvelu tehokkaampaa, ja tämä taas voi parantaa asiakasuskollisuutta ja siten nostaa myyntiä uudelle tasolle.

Suurilla yrityksillä on resursseja investoida monimutkaisiin asiakassuhteiden hallintajärjestelmiin (CRM), mutta pienet yritykset saattavat tuntea jäävänsä ulkopuolelle. CRM-järjestelmän käyttöönotosta voi kuitenkin olla uskomattoman paljon hyötyä pienille yrityksille. Tässä blogissa tarkastelemme CRM-järjestelmän käytön etuja pienyrityksille.

Paremmat asiakassuhteet

CRM-ohjelmiston avulla voit seurata jokaista vuorovaikutusta asiakkaidesi kanssa, mukaan lukien sähköpostit, puhelut ja sosiaalisen median vuorovaikutukset. Kun sinulla on nämä tiedot käsilläsi, voit ymmärtää paremmin asiakkaidesi tarpeita ja mieltymyksiä ja räätälöidä vuorovaikutuksen sen mukaisesti. Voit mukauttaa tarjontasi asiakkaan tarpeiden mukaan yleisluontoisten palveluiden tai tuotteiden sijaan. Tämä yleensä johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen ja asiakas on myös halukkaampi palaamaan luoksesi.

Parempi tehokkuus

Manuaalinen asiakassuhteiden hallinta voi olla epäjärjestyksellistä, aikaa vievää ja virhealtista. CRM-järjestelmän avulla voit automatisoida monia asiakkaisiin liittyviä tehtäviä, kuten sähköpostien ja seurantamuistutusten lähettämisen. Tämä vapauttaa myynnissä aikaa jota voit kohdentaa enemmän varsinaiseen asiakastyöhön.

Keskitetyt tiedot

Kun käytössäsi on CRM-järjestelmä, kaikki asiakastietosi ovat yhdessä paikassa, joten niitä on helppo käyttää ja hallita. Näin sinun ei tarvitse käyttää aikaa useiden järjestelmien tai taulukkolaskentataulukoiden etsimiseen löytääkseen tarvitsemasi tiedot. Se tarkoittaa myös sitä, että jokainen yrityksessäsi (jolle annat oikeudet) pääsee käsiksi samoihin tietoihin, mikä takaa johdonmukaisuuden asiakaskohtaamisissasi.

Parempi myynnin suorituskyky

CRM-järjestelmä auttaa sinua seuraamaan myyntiputkea ja tunnistamaan potentiaalisia myyntimahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa, että voit keskittää ponnistuksesi lupaavimpiin liidiin ja tehdä sopimuksia nopeammin. CRM-tietojen avulla voit myös analysoida myyntitulostasi ja tunnistaa alueita, joilla on parantamisen varaa. Samalla saat ennustettavuutta, miten myynti on tuottamassa liikevaihtoa tietylle ajanjaksolle. 

Tiimisi on enemmän kuin osiensa summa

Kun asiakastietosi on keskitetty CRM-järjestelmään, tiimisi on helpompi tehdä yhteistyötä. Kaikki näkevät samat tiedot ja työskentelevät yhdessä parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tarjoamiseksi. Tämä voi johtaa tuottavuuden lisääntymiseen ja parempiin tuloksiin.

CRM-järjestelmä voi todellakin tuoda merkittäviä etuja myös pienelle yritykselle. Käyttämällä sinun tarpeet huomioon ottavaa CRM-ohjelmistoa, voit kasvattaa yritystäsi ja pysyä kilpailukykyisenä. Jos olet pienyrityksen omistaja, joka haluaa viedä asiakassuhteesi seuraavalle tasolle, harkitse investoimista sellaiseen CRM-järjestelmään, joka sopii tarpeisiisi.

Olen kiinnostunut CRM-järjestelmästä ja haluan yhteydenoton

Separate email addresses with a comma.